De Benten 9, 8375 HK Oldemarkt  •  M +31 (0)6 - 52 67 78 40  •  E info@arvangelder.nl

 

Werkvoorbereider:

 

Ronald kan ook ingehuurd worden als vervangend werkvoorbereider . Deze functie heeft hij al eens voor 6 maand waargenomen bij McCain Lelystad. werkzaamheden welke hierbij horen zijn: De door 15 monteurs aangevraagde onderhoudswerkzaamheden omzetten naar uitvoerbaar werk op de onderhoudsdagen/stilstand van de fabriek. Het verwerken in SAP van de door mij aangevraagde offertes bij leveranciers voor de benodigde materialen voor de werkzaamheden. prioriteiten stellen van de werkzaamheden op storingsgevoeligheid en/of duur van mogelijke stilstand fabriek. Vanuit het SAP planbord de werkzaamheden inplannen bij de benodigde interne en externe monteurs/lassers waarvan de hoeveelheid mensen vooraf besproken is. Gebleken is dat door eigen ervaring van vergelijkbare technische werkzaamheden het aantal monteurs, de benodigde tijd, het benodigd materiaal en de juiste gereedschappen/hulpmiddelen goed in te schatten is door Ronald. Dit geeft dus vooraf een goed en realistisch beeld betreft drukte en kosten voor de komende onderhoudsdagen.